Trying to make a list for shadow (connections if you have any)

2021.12.06 00:35 PrinceRaditz Trying to make a list for shadow (connections if you have any)

Trying to make a list for shadow (connections if you have any) submitted by PrinceRaditz to DeathBattleMatchups [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Just_Browsing666 [WP] You’ve always wondered where the phrase “oldest trick in the book” comes from, when you find a old book simply titled “Tricks”. All the pages are handwritten, but there always seems to be more pages before the “first page”. The farther back you go, the weirder the tricks get.

submitted by Just_Browsing666 to WritingPrompts [link] [comments]


2021.12.06 00:35 VASuburbanSkies M42 Orion Nebula

submitted by VASuburbanSkies to astrophotography [link] [comments]


2021.12.06 00:35 SugarBaby610 [F4M] AVAIL MY PHOTO BUNDLE 😘

Message me on my tg: CookieDoughhhnut ❤️
submitted by SugarBaby610 to SugarPhilippines [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Familiar_Big3322

ლ submitted by Familiar_Big3322 to WeirdLikeMe [link] [comments]


2021.12.06 00:35 yamyumyam Chase gopuff free monthly 10 bucks questions

I gave a try on the gopuff . It does say all the chase card have a free 10 dollars . So my question is . If I have 3 chase cards. Will that be 30 bucks free money per month? . Anyone know this ?
submitted by yamyumyam to CreditCards [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Arandomguyalt run Brian run

run Brian run submitted by Arandomguyalt to brianstellsfanclub [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Justin-PL Neurotek, Maurice - BLu-HoriZone [NT011] (2021) FLAC

Neurotek, Maurice - BLu-HoriZone [NT011] (2021) FLAC submitted by Justin-PL to flact [link] [comments]


2021.12.06 00:35 creampieyourself Can they??

Can they?? submitted by creampieyourself to memes [link] [comments]


2021.12.06 00:35 sbpotdbot NFL Props - 12/6/21 (Monday)

Post/host contests on /sportscontests, discuss selections/player prop bets/survivor pools/pick em pools/calcuttas/westgate etc. here.
submitted by sbpotdbot to sportsbook [link] [comments]


2021.12.06 00:35 malong_333 Wild ride for Uncle Bill this week.

Wild ride for Uncle Bill this week. submitted by malong_333 to BCSR [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Feez3 if you remember this you are a veteran(repose)

if you remember this you are a veteran(repose) submitted by Feez3 to walkingwarrobots [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Repulsive_Counter_79 ⚜️#TAH Wonder Egg Game⚜️

“The alkada, or wonder egg is an entertaining monster that takes after a mobile egg (which it has additionally been called). It stands rather flimsily on two feeble legs that end in rubbery, tacky cushions, and has two little arms, which it folds continually; thus its most well known name. The main sound it can make is a piercing chittering.Ponders are blue-green in shading, with purplish undersides. They blush somewhat when irate or invigorated. A marvels mouth is on its head, encircled by nine limbs (old stories and records propose that there was once a connected animal groups that had twelve arms and extra abilities not moved by ponders today). These pathetically cumbersome, waddling loners of nature are frequently more destructive than they show up. A large number of them are as a general rule undeniably more remarkable, changed beings like significant level mystics.”
Wonder Eggs can be bought on opensea or found and claimed in Esowood through events.
The wizards of Esowood participate in large tournaments , many times the winner of a duel would trap their foe in the form of a Wonder egg. Nowadays if one finds Disguised, Trapped or Cursed eggs certain spells will turn them back into a mystic. The duel portions of these tournaments are now due to regulations fought by proxy by the mystic’s Alkada - the use of random wild magic making the practice very popular across the land.
To play roll for 1-0 to see who goes first.
Each wonder egg has HP from 60-586
Each egg comes with three action cards: Boost 🪶, Trap 🪤 and Attack 💥 , each turn a die will be rolled to see who goes first then two moves will be selected and then shuffled - once the moves are selected the actions are carried out.
🪶 Boost cards set conditions and afford perks for a set amount of turns.
🪤 Trap cards are triggered upon certain conditions and can last multiple turns.
💥 Attack cards drain opponents HP
There are 6 known types of wonder egg: Born🥚, Bred🦠, Trapped🗝, Cursed🪦, Disguised🧿 and Chosen🔮 and they all have different weaknesses and strengths when matched up against other eggs.
This increases attack damage by %50.
RULE KEY:
🥚❌🦠 🥚❌🪦 🥚❌🗝
🪦❌🦠 🪦❌🗝 🪦❌🧿
🔮❌🪦 🔮❌🥚 🔮❌🦠
🗝❌🦠 🗝❌🧿 🗝❌🔮
🧿❌🔮 🧿❌🗝 🧿❌🥚
🦠❌🧿 🦠❌🔮 🦠❌🦠
Wonder Eggs can be bred together to have attacks & from traits from parents.
submitted by Repulsive_Counter_79 to theancienthardware [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Kevin_n35 first proper attempt at designing a logo.

first proper attempt at designing a logo. submitted by Kevin_n35 to logodesign [link] [comments]


2021.12.06 00:35 BYTISTAs my second post pls upvote

my second post pls upvote submitted by BYTISTAs to narutomemes [link] [comments]


2021.12.06 00:35 casualcarlene A.C.E Jun - Tinted With You (BL Web Drama Teaser Video)

A.C.E Jun - Tinted With You (BL Web Drama Teaser Video) submitted by casualcarlene to kpop [link] [comments]


2021.12.06 00:35 cmnnewsofficial Asia's Richest Man, Mukesh Ambani Gives Bullish Statement On Blockchain

Asia's Richest Man, Mukesh Ambani Gives Bullish Statement On Blockchain submitted by cmnnewsofficial to Cryptonewsworld [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Antekonn Need help learning blender, what are some tips and tricks?

Tutorials don’t really seem to help me and I learn better starting things from scratch. What are some basic tools and information needed to get started?
submitted by Antekonn to blenderhelp [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Justin-PL David DTX - Smiling [STR029] (2021) FLAC

David DTX - Smiling [STR029] (2021) FLAC submitted by Justin-PL to flact [link] [comments]


2021.12.06 00:35 rockman767 Bendy drawings. I take no claim of ownership of the first one.

Bendy drawings. I take no claim of ownership of the first one. submitted by rockman767 to BendyAndTheInkMachine [link] [comments]


2021.12.06 00:35 footwit Светская хроника за понедельник

Светская хроника за понедельник submitted by footwit to ru_EPL [link] [comments]


2021.12.06 00:35 HOTKATBOOM Streak 221: Att bli hatad för att man finns (III)

Indien är ett kulturellt rikt och mångsidigt land. Det är världens näst största land när det gäller befolkning, vilket förklarar de många traditioner som finns i landet och som påverkar alla områden i livet, inklusive könsfrågor. Hijras erkänns i Sydostasien som ett tredje ursprungligt kön, liksom andra icke-binära könsformer genom historien.
Detta tredje kön spelade en viktig roll under det mongoliska imperiet och innehade politiska och administrativa positioner. Tyvärr förändrades deras öde tillsammans med många icke-binära grupper i världen efter den västerländska invasionen.
När det gäller Hijras började den brittiska kolonialförvaltningen kriminalisera dem på grund av den avsky de väckte bland bosättarna, vilket fortfarande lever kvar i det kollektiva minnet och marginaliserar dem. Trots det rättsliga erkännandet av ett tredje kön 2014 är Indien fortfarande en fientlig plats för hijras, som tvingas prostituera sig för att överleva på grund av social utestängning och bristen på politiska initiativ som syftar till att förbättra deras situation.
Precis som i det indiska fallet har de mexikanska muxernas historia sina rötter i en gammal kultur som förstår existensen av olika kön som en naturlig del av den mänskliga mångfalden. Muxes har sina rötter i förcolumbianska myter, vars kulturer var mer flexibla när det gäller könsidentitet än de kulturer som importerades av européerna. Zapoteksspråket hos zapotekerna som lever i den region där muxerna finns känner inte till grammatiskt kön, vilket kan ha gynnat konsolideringen av muxidentiteten.
Den västerländska binära synen på kön tjänar bara till att osynliggöra grupper med en så lång historia som de som nämns ovan. I värsta fall tvingas de till socialt utanförskap och berövas anständiga levnadsvillkor. Många andra grupper trotsar könstillhörighet, till exempel Kathoey i Thailand eller de tschuktjiska samhällena i Sibirien, som är lika olika som människorna själva. Om det är något de har gemensamt är det deras kamp, implicit eller explicit, mot kategoriserade identiteter som hotar deras existens och i många fall hindrar dem från att vara fria.
submitted by HOTKATBOOM to WriteStreakSV [link] [comments]


2021.12.06 00:35 No-Bike9739 what state can you get hrt under 18?

submitted by No-Bike9739 to trans [link] [comments]


2021.12.06 00:35 Dylabungo San Francisco Exploratorium

San Francisco Exploratorium submitted by Dylabungo to LiminalSpace [link] [comments]


2021.12.06 00:35 MOPER7 Any crits?

Any crits? submitted by MOPER7 to graffhelp [link] [comments]


http://sound-mafia.ru